Call us

+36 96 473 502

+36 30 936 1478

Az Accord Kft története és célkitűzései

Az ACCORD Kft. elődjét 1992-ben alakították évek óta vezetési tanácsadással, szervezéssel, informatikával foglalkozó magánszemélyek. Az ACCORD Kft. vezetője a társaság elődjének megalakulása óta eltelt időszakban - elsősorban - Magyarország egyik meghatározó vezetési, ezen belül minőségügyi tanácsadással foglalkozó korlátolt felelősségű társaság munkatársaként, mintegy "állandó alvállalkozó" tevékenykedett.

Az 1990-es évektől a magyar gazdasági élet szereplőinek (az ipar, a szolgáltató szféra, stb.) jelentős gazdálkodási, vezetési, minőségi, információtechnológiai, gondolkodásmódbeli, stb. változásokat kellett - és kell ma is - megvalósítani a piacgazdasági körülmények közötti hatékony működés feltételeinek megteremtésére. Az ACCORD Kft-ben érdekelt szakemberek e változások, változtatások irányításában nyújtottak segítséget akár a gazdasági társaságokká történő vállalat átalakítás, akár a privatizációval összefüggésben szükséges vállalatminősítés, akár a cégek piaci részesedésének növelését célzó, működésének hatékonyságát javító minőségfejlesztési tanácsadás területein.

Az ACCORD Kft. egy szellemi potenciál megteremtésére törekszik, amely egyrészt a külföldi, tényleges piacgazdasági követelmények között évtizedek óta hatékony eredményeket produkáló szervezési, tanácsadási módszerek és eszközök tárházára, másrészt a projektekbe bevonásra kerülő szakemberek kreativitására, szorgalmára, harmadrészt a hazai gazdasági, termelési és infrastrukturális rendszer ismeretére épül.